TECHNINIAI REIKALAVIMAI

 1. Kamino išvedimas per perdangas ir stogus.
  Išvedant kaminą pro perdangas, būtina iš kiekvienos kamino pusės palikti apie 2-3 cm dilatacijos tarpą. Tarpas tarp kamino ir konstrukcijos užpildomas nedegia medžiaga. Šiuo tikslu rekomenduojama naudoti mineralinę vatą.
  Kai kaminas išvedamas pro medinę perdangą ar medinę stogo konstrukciją, būtina palikti bent 5 cm tarpą.
  Rys._5Rys._6
 2. Kamino padėtis sienų atžvilgiu.
  Kai kaminas įrengiamas šalia sienų, pagamintų iš degių medžiagų, tarp kamino ir sienos būtina palikti bent 5 cm tarpą. Erdvėje tarp elementų būtina užtikrinti deramą cirkuliaciją, pavyzdžiui, pavyzdžiui, paliekant įeigos ertmes prie grindų ir oro išeigos ertmes po perdanga. Atstumas tarp kamino ir sienų, pagamintų iš nedegių medžiagų, gali būti 5-10 mm. Tarpas tarp elementų užpildomas elastinga mase, jungtis sutvirtinama tinkavimo tinklu ir plėtimosi juostomis,
  Rys._7
 3. Horizontalių kamino vamzdžio elementų išvedimas pro sienas
.
  Kai dūmtraukis išvedamas pro sienas, pagamintas iš degių medžiagų, bent 15 cm spinduliu būtina naudoti nedegias apsauginės medžiagas (pvz., mineralinė vata, akytasis betonas).
  Kai dūmtraukis išvedamas pro sienas, pagamintas iš nedegių medžiagų, per visą išvedimo ilgį būtina naudoti mineralinės vatos dilataciją.
  Rys._8
 4. Elementų išdėstymas valymo angų atžvilgiu.
  Valymo angos įrengiamos bent 40 cm atstumu nuo degių pastato elementų. Naudojamas terminės durelių apsaugos skydas leidžia išlaikyti bent 20 cm atstumą.
  Jei grindys pagamintos iš degių medžiagų, priešais valymo angą būtina įrengti apsauginę dangą, kuri dengtų grindis bent 50 cm priešais duris ir bent po 20 cm į abi puses nuo angos briaunų.
  .
 5. Kamino pagrindas.
  Jei kaminas įrengiamas ant pamato, būtina įrengti atitinkamo aukšto cokolį, kad būtų išvengta ventiliacijos angos grotelių užsikimšimo, užtikrintas vėlesnis kondensato išleidimas, o išmetamųjų dujų išvesties aukštis atitiktų katilą. Siūlome įrengti 25 cm aukščio cokolį: tai užtikrins tinkamą katilo ir kamino sistemos funkcionavimą. Šiuo tikslu tuščiaviduris kaminas užpilamas iš betono arba įrengiamas plytų ar betono cokolis.
  .
 6. Kanalo geometrija.
  Iš eksploatacinių sumetimų rekomenduojama dureles orientuoti statmenai išmetamųjų dujų įsiurbimo angos ašiai. Minimalus išmetamųjų dujų jungties aukštis yra 112 cm, skaičiuojant nuo kamino pagrindo iki įsiurbimo angos ašies. Nereikšmingai keisti aukštį galima reguliuojant po kaminu įrengiamo cokolio aukštį. Jungties konstrukcijos aukštis kinta žingsniais kas 32 c, priklausimai nuo naudojamų kanalo atkarpų (112cm, 148cm, 184cm ir t.t.)
  .Rys._9
 7. Dūmtraukio sujungimas su kamino įleidimo anga.
  Atsižvelgiant į skirtingą plieninio dūmtraukio ir ugniai atsparaus molio kamino įleidimo angos šiluminį plėtimąsi ir siekiant išvengto dūmtraukio pažeidimų, sujungiant dūmtraukį su kaminu būtina palikti dilatacijos tarpą. Tarpo matmenys ir jo užpildymas priklauso nuo išmetamųjų dujų temperatūros kanale.
  Dujų ir alyvos katilams leidžiama palikti 2-3mm tarpą ir užpildyti jį aukštoms temperatūroms atspariu silikonu.
  Rys._10
  Naudojant kaminų įdėklus ir kietojo kuro katilams būtina palikti didesnius, apie 5-10mm, tarpus ir juos užpildyti pastovaus elastingumo ugniai atspariomis medžiagomis.
  .
 8. Klinkerio apdaila.
  Norėdami apdėti kaminą klinkerio plytomis, naudokite atraminę plokštę mūrui palaikyti. Kai plokštė liejama tiesiogiai statybų metu, ją būtina įrengti pagal toliau pateikiamą schemą iš ne mažesnės kaip B20 (C15/20) klasės betono, naudojant briaunotą armatūrą Φ10 ir Φ8. Siekdami išvengti įtrūkimų ir užtikrindami būtiną laiko tarpą iki tol, kai plokštė bus apkraunama, nepamirškite, kad išliejus formą, betoną būtina tirštinti ir tinkamai prižiūrėti (po 7 dienų atsparumas apie 55-60%, visiškas atsparumas – po 28 dienų). Maksimalus palaikomo mūro aukštis yra 2,5 m. Plyšio tarp kamino stiebo ir mūro – 15 mm – ventiliacija užtikrinama, neužpildant vertikalių mūro siūlių pirmajame ir paskutiniame plytų sluoksnyje. Sutvirtinimo plokštės privalo būti nutolusios nuo viršutinio krašto bent 2 cm. Siekiant išvengti pratekėjimų, prie atraminės plokštės krašto būtina įrengti lašintuvus. Sutvirtinimo plokštės įrengimą privalo patvirtinti atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo.
  Rys._11a Rys._11b.
  Siūlome ir gamykliškai pagamintas atramines plokštes, skirtas tipinėms kaminų sistemoms.
  .
 9. Kanalo užbaigimas.
  Išmetamųjų dujų kanalas turi būti tinkamai užbaigtas, naudojant dengiamąją plokštę. Siūlome dengiamąsias plokštes, skirtas tipiniams kaminų komplektams. Kai naudojami kitokios komplektacijos kanalai, dengiamoji plokštė gaminama statybų vietoje, laikantis atraminėms plokštėms taikomų reikalavimų. Be to, būtina įrengti nuolydžius, kad vanduo nubėgtų į išorę. Dengiamosios plokštės briaunos turi išeiti už išorinių kamino sienelių arba mūro kraštų bent 8,5 cm. Žemiau pateikiamas dengiamosios plokštės pavyzdys kanalų komplektui PK+2 x 2 kanalų ventiliacijos anga, nepamūryta.
  Rys._12a Rys._12bKaip pasigaminti dengiančiąją betoninę plokšte rasite montavimo instrukcijose ,kurios yra kaminų komplektuose arba internetiniame puslapyje prie „Dokumentai“