IŠMETAMŲJŲ DUJŲ KANALAI

 1. Išmetamųjų dujų kanalai vedami nuo priežiūros angų iki kamino angų ar kamino gaubto, laikantis techninių dokumentų reikalavimų. Priežiūros angos įrengiamos 0,4 m žemiau išmetamųjų dujų kamino įleidimo angos.
 2. Dujiniai šildymo įrenginiai: šildymo katilai, dujiniai vandens šildytuvai, nepriklausomai nuo jų šiluminės apkrovos, turi būti tvirtai, vadovaujantis prietaiso gamintojo technine instrukcija, prijungti prie individualaus išmetamųjų dujų kanalo.
 3. Natūralios traukos pagrindu veikiančių išmetamųjų dujų kanalų ir dūmtakių, skirtų dujinių įrenginių išmetamosioms dujoms pašalinti, skersmuo turi būti grindžiamas skaičiavimais ir užtikrinti neigiamą slėgį tokiame aukštyje, koks atitinka prietaiso tipą ir jo šiluminę galią.
 4. Sistemos, skirtos skystiems degimo produktams pašalinti, paviršius turi būti atsparus neigiamam šių produktų poveikiui.
 5. Leidžiama naudoti surenkamas oro ir išmetamųjų dujų sistemas, skirtas dirbti su uždarą degimo kamerą turinčiais įrenginiais, kurios turi apsaugą nuo kamino traukos išnykimo.
 6. Leidžiama naudoti individualias oro ir išmetamųjų dujų sistemas, kurias sudaro gaminių, skirtų orui į dujų prietaisus tiekti ir išmetamosioms dujoms šalinti į išorę, komplektas.
 7. Katilinėje prie vieno bendro išmetamųjų dujų kanalo galima prijungti keletą katilų, kai:
  1. katilai degimui reikalingą orą gauna iš patalpos, su sąlyga, kad naudojamas dėžutės pavidalo traukos pertraukiklis arba yra įrengti kamino traukos dingimo jutikliai, kurie vienu metu išjungia visus katilus;
  2. katilai su pūtimo degikliu turi įrengtą išmetamųjų dujų kanalą, kurio skerspjūvis yra ne mažesnis kaip visų išmetamųjų dujų kanalų, šalinančių išmetamąsias dujas iš atskirų katilų, 1,6 skersmenų sumos, o išmetamųjų dujų kanalo išmetamoji anga turi įrengtą traukos dingimo jutiklį, vienu metu išjungiantį visus katilus.
 8. Išmetamųjų dujų kanalai iš dūmtakiai, skirtų šalinti išmetamąsias dujas iš dujinių įrenginių, turi būti pritaikyti prie konkretaus įrenginio tipo veikimo.
 9. Išmetamųjų dujų kanalai iš dūmtakių, skirti šalinti išmetamąsias dujas iš dujinių įrenginių, išskyrus katilus, privalo atitikti šiuos reikalavimus:
  1. kanalo ir dūmtakio skersmuo per visą jo ilgį privalo būti vienodas;
  2. vertikalių išmetamųjų vamzdžių kanalų ilgis turi būti ne mažesnis kaip 0,22m, o horizontaliųjų kanalų, išdėstytų prietaiso kryptimi su ne mažesniu kaip 5% nuolydžiu – ne didesnis kaip 2m,
  3. išmetamųjų vamzdžių kanalo ilgis, matuojamas nuo išmetamųjų dujų kamino įleidimo angos ašies iki išmetamųjų dujų kanalo angos, esančios virš stogo briaunos, turi būti ne mažesnė kaip 2m,
  4. jei to reikalauja prietaisų darbo sąlygos, išmetamųjų dujų kanalų angoje privalu įrengti ventiliatorių, parinktą įvertinant išmetamųjų dujų kiekį, vertikalių atkartų skaičių, padėtį vėjo zonoje ir vietos sąlygas.