DŪMTRAUKIŲ STATYMAS

  1. Dūmtakiai vedami nuo valymo angų iki kamino angų ar kamino viršaus, laikantis techninių dokumentų reikalavimų.
  2. Rūsyje įrengtos angos turi būti 1,0-1,2 m aukštyje nuo grindų, jos turu būti uždaromos sandariomis iš nedegių medžiagų pagamintomis durimis.
  3. Apatinis krosnių, esančių patalpose su įsiurbimo anga, valymo angos kraštas turi būti įrengtas 0,3 m aukštyje nuo grindų. Valymo angos turi būti  lengvai prieinamos, jose turi būti rezervuaras suodžiams surinkti, jos turi būti uždaromos sandariomis  durimis.
  4. Kietojo kuro krosnis turi būti sandariai uždaroma, ji gali būti prijungta prie vieno dūmtakio, kurio skerspjūvis yra bent 0,14 x 0,14 m arba skersmuo – bent 0,15m, prijungimo lygio skirtumas – bent 1,5 m, prie to paties dūmtakio negalima prijungti daugiau kaip 3 krosnių.
  5. 4 punkte nurodytosios krosnys, esančios viršutiniame aukšte, turi būti prijungtos prie atskiro dūmtakio.