KAMINO STATIKA

Virš stogo dangos išlendančios vienkanalio kamino dalies leistinas aukštis – H:

Kamino diametras [cm] Išoriniai matmenys [cm] Kamino aukštis [m] Apmūrijimas 12cm Aptinkavimas 2cm
14-20 36×36 iki 8m 2,10 m 1,55 m
8 – 20m 1,80 m 1,05 m
22 40×40 iki 8m 2,35 m 1,95 m
8 – 20m 2,00 m 1,25 m
25 48×48 iki 8m 3,05 m 2,35 m
8 – 20m 2,60 m 1,55 m
30 55×55 iki 8m 3,05 m 2,75 m
8 – 20m 2,70 m 1,80 m

 

Virš stogo dangos išlendančios vienkanalio su ventiliacija kamino dalies leistinas aukštis – H:

Średnica kanału [cm] Wymiary zewnętrzne [cm] Wysokość komina [m] Obmurowany 12cm Otynkowany 2cm
14-20 36×50 iki 8m 2,45 m 1,50 m
8 – 20m 1,90 m 1,00 m
22 40×56 iki 8m 2,60 m 1,75 m
8 – 20m 2,10 m 1,15 m
25 48×62 iki 8m 3,35 m 2,30 m
8 – 20m 2,75 m 1,50 m
30 55×71 iki 8m 3,45 m 2,75 m
8 – 20m 3,00 m 1,80 m

DĖMESIO:
Lentelės viršuje gali būti naudojamos kai kaminai statomi išorėje su atramomis arba atatampomis.

Kamino statikos atsparumo didinimas

Norint užtikrinti kaminų, kurie virš stogo iškyla labiau negu nurodyta pateiktoje lentelėje, galima naudoti specialų sustiprinimą, įrengiamą specialiai tam blokų kampuose skirtuose kanaluose.  Sutvirtinimas daromas iš briaunotos armatūros Φ12, atremtos į specialius mūsų siūlomus kaiščius. Parenkamas toks sutvirtinimo aukštis, kad jis būtų du kartus ilgesnis už virš stogo iškylančią kamino dalį. Viršutiniai vielų galai turi būti 25 cm atstumu nuo dengiamosios plokštės, o apatiniai – 75 cm žemiau apatinės šoninio kamino atramos dalies, pavyzdžiui, įleisi į pastato perdangą. Kai atraminės vielos bus įrengtos visuose 4 kanaluose, jas būtina sušlapinti ir užpildyti skysto cemento užpildu.

Rys._13 Rys._13a

Kai naudojama atraminė plieno konstrukcija, ji padaroma iš stiebo kampuose įrengtų kampinių 50x50x5 detalių, kas 1 m. sujungtų  80×6 cm plokštėmis. Kamino šonai turi būti paremti dviejose vietose: pastato perdangos lygyje – apatinė atrama, ir stogo konstrukcijos viršuje – viršutinė atrama.

Rys._14 Rys._14a

 

Konstrukcija yra stabili, kai išlaikomos lentelėje nurodytos sąlygos:

Kamino diametras [cm] Hmax [m]
hk≤2 [m] hk=2-2,5 [m]
14-20 4,45 2,75
14-20+V 4,20 2,70

.

Kai kaminas įrengiamas prie apkrovą laikančios sienos, jo stabilumas užtikrinamas naudojant iš plokščios plieno juostos pagamintus kronšteinus. Kronšteinai prie sienos tvirtinami varžtais, kurie išdėstomi ne didesniu kaip 3 m atstumu prie gelžbetonio krašto. Kai kaminas yra nedideliu atstumu nuo apkrovą laikančios sienos, galima naudoti sijų ar kanalų kronšteinus.

Rys._15 Rys._15a

Kamino aukštis virš stogo nustatomas pagal 10 psl. pateiktą  lentelę.

Kamino stiebas pro stogo konstrukciją išvedamas, vadovaujantis pateikta schema.

Rys._16

Būtina pasirūpinti tinkama atraminės konstrukcijos plieno elementų apsauga nuo korozijos.