BENDRI REIKALAVIMAI

 1. Ventiliacijos, išmetamųjų dujų ir dūmų vamzdžiai (kanalai), įrengiami pastato sienose, nejudamai sujungti su konstrukcija arba esantys savarankiška konstrukcija, privalo:
  1. būti tokio skersmens, nuvedimo būdo ir aukščio, kad užtikrintų reikiamą trauką ir reikalaujamą laidumą,
  2. atitikti Lietuvoss standartus, nustatančius kaminų techninius reikalavimus ir projektuojant kaminus keliamus reikalavimus.
 2. Kaminai turi būti sandarūs.
 3. Draudžiama naudoti:
  1. gravitacinius surenkamuosius išmetamųjų dujų ir dūmų vamzdžius,
  2. surenkamuosius gravitacinės ventiliacijos vamzdžius,
  3. individualiuosius traukos ventiliatorius patalpose, kur yra įrengtos išmetamųjų dujų sistemų angos
 4. Pastatuose, kurie yra antrojoje ir trečiojoje vėjo apkrovos zonose, kaip tai nustato Lenkijos standartai, arba kai to reikalauja topografinės sąlygos ar pastatų vieta, dūmų ir išmetamųjų dujų išvedimo sistemose būtina naudoti kaminų gaubtus, skirtus apsaugoti nuo atvirkštinės traukos. Šis reikalavimas netaikomas krosnims ir degimo kameroms, turinčioms mechaninį išmetamųjų dujų šalinimo mechanizmą.
 5. Ant kaminų dūmtakių, kurie atskirti arba nutolę nuo pastato konstrukcijos, negalima tvirtinti perdangų ar laikyti jų konstrukcijos dalimi ir įtraukti į skaičiavimus.
 6. Dūmtakiai turi būti prieinami, kad juos būtų galima valyti ir atlikti periodines patikras.
 7. Išmetamųjų dujų ir dūmų išmetimo kanalai privalo turėti valymo ar priežiūros angas, uždaromas sandariomis durimis, o susidarant šlapiems degimo produktams – ir nutekėjimo sistemas.
 8. Ant išorinių pastato sienų ir už pastato ribų įrengiami kaminai privalo turėti šilumos izoliaciją. Neapšiltintų kamino dalių gali būti tik vidinėse šildomų pastatų sienose.
 9. Dūmtakiai turi būti išvesti virš stogo į tokį aukštį, kad nebūtų neleistinų traukos trikdžių. Laikoma, kad šis reikalavimas įvykdytas, jei dūmtakių angos išvedamos virš stogo taip, kaip to reikalaujama Lenkijos standartas, taikomas mūriniams kaminams:
  1. plokščių stogų, kurių šlaito nuolydis ne didesnis kaip 12°, nepriklausomai nuo stogo konstrukcijos, atveju, dūmtakio angos turi būti bent 0,6 m aukščiau stogo briaunos (stogams su niša).
   Rys._1
  2. esant statiems stogams, kai stogo šlaito nuolydis didesnis kaip 12°, o stogo danga:
   • degi – dūmtakio angos turi būti bent 0,6 m aukščiau stogo briaunos.
    Rys._2
   • nedegi ar mažai degi – dūmtakio angos turi būti bent 0,3 m aukščiau stogo paviršiaus, o matuojant horizontaliai – bent 1 m atstumu nuo stogo paviršiaus.
    Rys._3
  3. kai kaminas yra šalia pastato elemento, kuris trukdo dūmtakiams tinkamai funkcionuoti, jų angos turi būti:
   • virš plokštumos, išvestos 12° kampu žemyn nuo aukščiausios kliūties – kaminams, esantiems 3-10 m atstumu nuo šios kliūties, esant stačiam stogui,
   • bent viršutinės kliūties briaunos lygyje – kaminams, esantiems 1,5 – 3 m atstumu nuo šios kliūties,
   • bent 0,3m virs viršutinės kliūties briaunos (uždangos) – kaminams, esantiems 1,5 m atstumu nuo šios kliūties
    Rys._4
 10. Tarp dūmų ar išmetamųjų dujų angos ir artimiausios brandžių medžių lajos būtina išlaikyti bent 6 m atstumą.