TEORINĖS ŽINIOS

Pastaraisiais metais padidėjęs židinių populiarumas, kurį lėmė didėjantys racionalaus energijos naudojimo ir aplinkos apsaugos reikalavimai, paskatino ir techninį kaminų sistemų tobulėjimą. Toliau pateikiamos rekomendacijos yra sąvadas Lenkijos standartuose ir teisės aktuose išdėstytų reikalavimų, skirtų tinkamai ir saugiai eksploatuoti kaminų sistemas.
Kaminų sistemomis vadinamos sistemos, montuojamos naudojant suderintas kamino detales, kurias tiekia arba nurodo vienas gamintojas, taikantis garantiją visam kaminui.

Svarbiausios šios srities sąvokos:
kaminas – konstrukcija, kurią sudaro vienas ar keli apvalkalai, suformuojantys išmetamųjų dujų kanalą,
krosnis – šilumą gaminantis įrenginys, kuriame susidaro degimo produktai, kuriuos būtina pašalinti į atmosferą,
išmetamųjų dujų kanalas – degimo produktų išvedimo į atmosferą kelias; degimo produktai – produktai, susidarantys degant kurui (dujoms, skystam arba kietam),
išmetamosios dujos – dujinės degimo produktų sudedamosios dalys, pašalinamos per išmetamųjų dujų kanalą,

Funkcinis dūmtraukių suskirstymas:

  1. dūmų – skirti pašalinti išmetamąsias dujas ir kietuoju kuru kūrenamų krosnių,
  2. išmetamųjų dujų – skirti pašalinti išmetamąsias dujas iš dujinių ir skystuoju kuru kūrenamų įrenginių,
  3. ventiliacijos – ventiliacijos angos, skirtis tiekti orą vykstant degimo procesui ir užtikrinti oro cirkuliaciją patalpoje