PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI

  1. Išmetamųjų dujų ir dūmų kanalai turi būti įrengti iš nedegių elementų.
  2. Krosnis įrengiama ant nedegaus pagrindo, kurio storis – bent 0,15m, šalia metalinių krosnių be kojelių – 0,3m. Degios grindys priešais krosnies dureles turi būti apsaugotos nedegia bent 0,3 m pločio medžiaga, ji turi būti išeiti už krosnies durelių briaunų po 0,3m metro į abi puses.
  3. Atvirą krosnį galima įrengti tik tokioje patalpoje, kur nekyla sprogimo pavojus, nuo degių pastato dalių ji turi būti nutolusi bent 0,6 m atstumu. Pastatuose su medine perdanga virš atviros krosnies būtina įrengti nedegių medžiagų gaubtą, kuris būtų platesnis už krosnį bent 0,3 m metro.
  4. Metalinė arba metalo rėmuose įrengta krosnis, jungiamieji vamzdžiai ir valymo angos nuo degių, neuždengtų namo konstrukcijos detalių privalo būti įrengtos bent 0,6 m atstumu, o jei šias detales dengia bent 25 mm storio tinkas ar kitokia panašaus tipo danga – bent 0,3 m atstumu.
  5. Akmens, plytų, koklių ar kitokių nedegių medžiagų krosnis bei išmetamųjų dujų ir dūmų vamzdžiai nuo degių, neuždengtų namo konstrukcijos detalių privalo būti įrengtos bent 0,3 m atstumu, o jei šias detales dengia bent 25 mm storio tinkas ar kitokia panašaus tipo danga – bent 0,15 m atstumu.